Velká pyramida v Gíze, Hypotéza c

Z Sueneé Universe Wiki
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Soubor:Kheops-Pyramid.jpg
Chufuova pyramida

Hypotéza říká, že v rozměrech Chufuovy (Velké) pyramidy je architekty pyramidy zakódována velmi přesná hodnota rychlosti světla (c) ve vakuu.Základní předpoklady

Pro hypotézu jsou klíčové tři základní předpoklady.

Výpočet

Navrhovány jsou dvě varianty výpočtu velmi přesné rychlosti světla. Obě varianty mají společný základ, vedou na shodný výsledek, a liší se pouze způsobem korekce výchozí hodnoty (základu). Chyba výsledku je méně než [math]2 \text{ }mm.s^-1[/math]. Při obrovské rychlosti světla je chyba méně než 2 milimetry za sekundu opravdu minimální.Rychlost světla je [math]\text{c} = 299792458\text{ }m.s^-1 = 572560080,2139\ldots loket.s^-1[/math]. Někteří badatelé již upozornili na fakt, že pokud od sebe odečtou délku kružnice opsané okolo nevlomené podstavy a délku kružnice vepsané do nevlomené podstavy, získají hodnotu velmi blízkou rychlosti světla (viz. oranžové kružnice na Obr. 2). Tedy [math]\text{c} \approx (\pi*\text{Úhlopříčka} - \pi*\text{Základna}) * 10^6[/math]. Zcela ekvivalentně lze vztah vyjádřit jako [math]\text{c} \approx \pi*(\text{Úhlopříčka} - \text{Základna}) * 10^6[/math], tedy jako délku červené kružnice o poloměru [Y,A] * [math]10^6[/math] (viz. Obr. 2). Pro údaje v loktech vychází 572567725,21017... a přepočteno na metry je to 299796460,9200...
Tato konstrukce je výchozím základem i pro předkládanou hypotézu, která k tomu navíc přidává korekci, takže rychlost vyjde téměř zcela přesně. Korekce je dána mírou vlomení stěn pyramidy, což se jako korekce nějakého údaje logicky přímo nabízí (je to velká komplikace při stavbě, kladoucí další nároky na už tak neuvěřitelný počin, a tak je pravděpodobné, že má nějaký zásadní účel). Pro získání přesné rychlosti světla musí být vzdálenost bodů X a L (viz. Obr. 1, Obr.2) rovna přesně
[math][\text{X,L}]=\frac{\text{Základna}}{\text{Výška}}=\frac{11}{7}=1,57143\ldots loktů = 1\text{ }loket\text{ }a\text{ }16\text{ }prstů[/math]
Tato hodnota odpovídá proporcím pyramidy, respektive je jimi přímo definována jako podíl Základna/Výška, a vede na konkávnost stěn cca 0,82°, což je blízko středu uváděného naměřeného rozmezí konkávnosti stěn 0,5°-1° (viz. Základní proporce pyramid gízského komplexu, G1, karta pyramidy).

1. varianta korekce

Tato varianta není univerzální, správně funguje pouze pro výpočet v loktech. Korekce pracuje s obsahem pravoúhlého trojúhelníku [S,X,V] (viz. Obr. 1). Ve vlomené pyramidě existují 4 takové pravoúhlé trojúhelníky. Hodnota korekce je rovna
[math]\text{k}=\frac{\text{Obsah [S,X,V]}}{4}=\frac{30580}{4}=7645[/math]
tedy
[math]\text{c} \approx (572567725,21017\ldots - 7645) = 572560080,21017\ldots loket.s^-1[/math]

2. varianta korekce

Tato varianta je univerzální, funguje správně pro výpočet v loktech i metrech (nepracuje s obsahem). Korekce pracuje se vzdáleností bodů [S,X] (viz. Obr. 1 a Obr. 2). Hodnota korekce je rovna
[math]\text{k} = 35 * [S,X] = 7645\text{ loktů} = 4002,922\text{ metrů}[/math]
tedy
[math]\text{c} \approx (572567725,21017\ldots - 7645) = 572560080,21017\ldots loket.s^-1[/math]
a
[math]\text{c} \approx (299796460,9200\ldots - 4002,922) = 299792457,9980\ldots m.s^-1[/math]

Na první pohled není zřejmé, proč právě konstanta 35, kterou násobit vzdálenost [S,X]. U pyramidy se nedochoval pyramidion a součástí této hypotézy je předpověď, že výška pyramidionu byla 8 loktů, a tedy, že pyramidion měřil přesně třicetipětinu celkové výšky pyramidy. Počet stupňovitých vrstev od základny k úrovni stropu královniny komory je také 35.

Argumenty proti hypotéze

Délka lokte v metrech

Na použitém koeficientu 1 loket = 0,5236 metru závisí rychlost světla vyjádřena v loktech za sekundu = 572560080,2139. V egyptologických kruzích však neexistuje shoda na přesném koeficientu pro přepočet mezi metrem a loktem. Pokud by byl koeficient i jen o trochu jiný, bude jiná i hodnota rychlosti světla vyjádřena v loktech za sekundu, zatímco hypotézou vypočtená hodnota, která vychází přímo z údajů v loktech, zůstane stejná.

Sekunda

Rychlost světla je definována jako vzdálenost, kterou světlo urazí ve vakuu za 1 sekundu. Architekti pyramidy by museli vědět, jak dnes definujeme sekundu nebo pracovat s časovou jednotkou extrémně blízkou soudobé sekundě.

Nejistá hodnota vlomení stěn

Hodnota vlomení = 11/7 lokte není potvrzena a jedná se tedy o pouhou spekulaci.

Komplikovaná konstrukce

Postup není úplně intuitivní. Základem pro výpočet je kružnice, což ze samotné pyramidy nijak návodně nevyplývá. Před korekcí je navíc nutné posunout desetinnou čárku v základu o 6 míst (násobit základ konstantou = 1 milion).