R&D

Z Sueneé Universe Wiki
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Výzkum a vývoj krátce VaV[1] (anglicky research and development krátce R&D, R+D, nebo R'n'D) je termín popisující vládní nebo firemní aktivity, které jsou součástí cyklu jímž se dosahuje inovace. Dle Českého statistického úřadu, "výzkum a vývoj, jako součást vědy a technologií, představuje klíčový hybný prvek zvyšování produktivity, ekonomického růstu, zaměstnanosti, udržitelného rozvoje a sociální soudržnosti."[2] Experimentální výzkum a vývoj (nebo jen krátce vývoj) systematická tvůrčí práce směrující k rozšíření stavu poznání, včetně poznatků o člověku, kultuře a společnosti, a jeho použití s cílem nalézt nové možnosti využití těchto poznatků.

Národní politiku výzkumu a vývoje České republiky připravují společně Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a Rada pro výzkum, vývoj a inovace s dalšími ústředními orgány, představiteli vědecké obce a dalších výzkumných organizací, zástupci podnikové sféry a uživatelů výsledků výzkumu a vývoje a s dalšími zainteresovanými institucemi.[3]

Reference