Orion correlation theory

Z Sueneé Universe Wiki
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Orion correlation theory (zkratka OCT) do češtiny lze přeložit jako Orion korelační teorie. Jejím autorem je Robert Bauval, který poprvé publikoval v únoru 1994 ve vedeckém časopise Egyptological Journal.

Hypotéza

Pozice pyramid v Gize a některých dalších Egyptských chrámů jsou v korelaci s rozmístěním hvězd Orionova pásu.

V širším kontextu postihuje teorie i fakt, že Sfinga pohlíží na souhvězdí Lva v roce 10500 BCE v den jarní rovnodennosti, kdy Slunce se objeví nad východním horizontem. Současně na jižní straně nebeské klenby můžeme pozorovat souhvězdí Orion, které se dostává do zákrytu s postavením pyramid na Zemi.

Tento okamžik je v kemetologii označován za Zep Tepi, první čas. Graham Hancock a Robert Bauval zmiňují, že Zep Tepi je myšleno jako první čas - počátek lidstva.

Robert Bauval v pořadu Kód pyramid uvedl, že hvězdná korelace se nevztahuje jen na samotné pyramidy v Gíze, ale i na některé další významné chrámy v Egyptě, které pak dohromady dávají celé souhvězdí Orion. Samotný Nil v Egyptě je pak připodobněn k Mléčné dráze.

Podporovatelé

Teorie získala, byť s velkou dávkou opatrnosti, podporu i ve vědeckých kruzích. Robert Bauval se odvolává na egyptologa Sira I.E.S. Edwardse, zkušené astronomy, jakými jsou například Dr. Mary Bruck a Dr. Archibald Roy, vrcholné inženýry, jako je například prof. Jean Kerisel, a dokonce i na světově uznávané fyziky, jako je například Dr. Michio Kaku.

Odpůrci

Zejména egyptologové jako například Zahi Hawass a Mark Lehner.

Existují také zastánci teorie, že pyramidy korelují s jiným souhvězdím: se souhvězdím Labutě.

Vědecký test

Oddělení fyziky a matematiky na Univerzitě v Salentu v Itálii publikovalo studii, ve které byla Orion korelační teorie podrobena důkladným kvantitativním a statistickým testům, a bylo připuštěno, že OCT nemůže být falzifikována. To ovšem neznamená, že by byla OCT s konečnou platností prokázána a přijata jako platná, ovšem znamená to, že obstála ve vědecké zkoušce falzifikace, a že tím pádem je hodna skutečného zkoumání.[1]

Odkazy

Reference