Mapa Piri Reise

Z Sueneé Universe Wiki
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Mapa Piri Reise vznikla počátkem 17. století. Vytvořil ji admitál osmanské říše Piri Reis. Zachovala se z ní ale jen přibližně 1/3, která zobrazuje západní, východní a podle některých interpretací i jižní pobřeží Atlantického oceánu.

Mapa světa podle Piri Reise nejspíše vznikla podle starších předloh, které vycházely možná ještě z mnohem starších zdrojů. Mapa je zakreslena z pozice pozorovatele, který se dívá z oběžné dráhy Země, kde středem pozorování je oblast dnes známá jako Egypt. To by vysvětlilo, proč je vyobrazení Jižní Ameriky je zkreslené[1].

Jiné zdroje popisují mapu nikoliv jako reálný pohled, ale jako azimutální ekvidistantní projekci se středem v Káhiře. Tato projekce zachovává vzdálenost od středu, ale zvětšuje vzdálenosti kolmé na tento směr. Podle dalších analýz je ale střed mapy spíše na průsečíku rovníku a nultého poledníku.

Mapa je zejména zvláštní tím, že zobrazuje v severní části kontinent, kterým se zdá být Anktartida bez ledu. Něco takového jsme byli schopní zakreslit ale až 1952, kdy byly obrysy kontinentu zmapovány pomocí nejnovější seismické technologie. Na mapě je také vyobrazen ostrov známý pod označením jako Hy-Brasil, který se nacházel v na SV od Isladnu. Hy-Brasil je v současnosti pod hladinou moře.

Reference