MIC

Z Sueneé Universe Wiki
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Military Industrial Complex (MIC) - Vojensko průmyslový komplex - Soustava zejména Amerických soukromých a státních firem, které mají zájem na udržení výroby zbraní a obchodování s nimi. To má za následek obchodování na černých trzích se zbraněmi a jejich export i do zakázaných oblastí, kde v současné době probíhají válečné konflikty. Mnohdy jsou zbraně poskytovány oběma stranám sporu. Primárním cílem totiž je udržet business v chodu bez ohledu na ztráty na životech.

Případná devastace techniky nebo okolního prostředí je přitom vítána, neboť vytváří sekundární příležitosti pro spřátelené firmy, které se pak podílejí na obnově válkou poškozené infrastruktury.

MIC má primární zájem na zachování válečných konfliktů alespoň v té míře v jaké jsou neboť, bojiště jsou odbytištěm jeho zboží - zbraně a vojenská technika. Současně nemá nejmenší zájem na odhalení pravdy okolo fenoménu ET, neboť takové informace by s největší pravděpodobností zastavily veškerou válečnou mašinerii a s tím spojené zisky z prodeje.

MIC již od 1954 potlačuje veškeré snahy o odhalení čehokoliv, co by mohlo přispět k transformaci lidstva v mírumilovnou společnost. Veškeré technologie (antigravitace, volná energie)získané, byť násilnou nebo jinak nemorální cestou od mimozemšťanů, jsou drženy pod zámkem nebo využívány jen opět vojenské účely ve snaze odrazit mimozemšťany od přátelského kontaktu s lidmi.