Dimenze

Z Sueneé Universe Wiki
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Dimenze, česky rozměr, je pojem používaný v exaktních vědách i v naukách méně exaktních. Tento pojem má více významů, které se částečně překrývají. Pro vyjádřební počtu dimenzí se často používá číslo, následované písmenem D.

Dimenze tedy může být:

 • množina všech potenciálně možných jednočíselných údajů, součást složitějšího popisu nějakého objektu
  • příklad: v zeměpisných souřadnicích je jednou z dimenzí zeměpisná šířka, druhou je zeměpisná délka (2D popis)
  • příklad: v Einsteinovském časoprostoru slouří k popisu tři prostorové a jedna časová dimenze (4D popis)
  • příklad: v Keplerově popisu stavu tělesa (planety) figuruje 7 údajů (dimenzí). Stejný počet dimenzí má i popis tělesa pomocí Newtonovy teorie. (7D popis)
 • číslo, které popisuje počet rozměrů (dimenzí) z předchozího bodu
  • Příklad: k vyjádžení polohy bodu v rovině je třeba dvou souřadnic. Rovina je tedy dvoudimenzionální prostor. Její dimenze je 2 (označuje se 2D). Dimenze prostoru je 3 (označuje se 3D)
 • v topologii je fraktální dimenze číslo (často neceločíselné), vyjadřující "složitost" nějaké geometrické struktury. Je jistým zobecněním počtu dimenzí z předchozího bodu (čtverec má fraktální dimenzi 2, koule má fraktální dimenzi 3, teserakt 4)
 • ve fyzice může dimenze kromě výše zmíněných významů znamenat i to, z jakých základních jednotek je složena daná veličina.
  • příklad: jednotka energie Joule má fyzikální dimenzi kilogram krát metr na druhou děleno sekunda na druhou

Je dobré si uvědomit, že v matematice se běžně pracuje nejen s konečně dimenzionálními prostory, ale především s prostory které mají nekonečně mnoho dimenzi. Užitečné vlastnosti mnohadimenzionálních i nekonečnědimenzionálních prostorů se rutinně využívají v algebře, matematické analýze, matematické statistice i dalších oborech matematiky i na nich založených oblastech fyziky.

Představa

Pro lepší představu toho, co je to dimenze - v určitém čase se díváte na nějaký válečný film, kde mezi sebou bojují znepřátelené strany, je zde nenávist a navzájem se vraždí. V tom samém čase je na jiném programu vysílán romantický film, kde se mají lidé rádi a prosperují. Ale protože se díváme právě na válečný film a jsme vtaženi do příběhu plného intrik, podrazů a nenávisti, nevidíme druhý romantický film, který je vysílán na jiném programu – v jiné dimenzi. A tímto jsem mnohým odpověděl, nebo spíše potvrdil, že tu nejsme sami, jak nám tvrdí, ale že vesmír a galaxie jsou plný pestrého života, který je také v jiných dimenzích.