Black Ops

Z Sueneé Universe Wiki
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Black ops je zkratka anglického Black Operations, v češtině Černé operace nebo Skryté operace. Termín označuje aktivity a operace tajných služeb nebo soukromých korporátních subjektů, které jsou prováděny skrytě, bez vnější kontroly ze strany veřejnosti nebo oficiální státní správy. Jsou tedy většinou nezákonné.

Předmětem těchto operací bývá často vniknutí na cizí území nebo do prostoru jiného subjektu s cílem získat informace, popřípadě hmotné nebo lidské zdroje. K provádějí černých operací jsou využívány (národní) tajné služby, soukromé polovojenské a vojenské organizace placené z fondů tajných služeb nebo soukromými zájmovými korporacemi.

Exopolitika

Za černé operace se též označují případy nelegálního reverzního inženýrství mimozemských technologií a krádeže s tím spojené.

Černé projekty

Černé projekty využívají nelegálního prostředí černých operací pro vývoj a zavádění ukradených technologií ve prospěch polostátního nebo plně soukromého subjektu. I když je projekt částečně nebo zcela financován ze státního rozpočtu, veřejnost opět postrádá možnost jakékoliv kontroly a nemá z vývoje a případného využití žádný prospěch.[1]

Reference

  1. TC: 00:41:30 Dr. Steven Greer - Above Top Secret