Avesta

Z Sueneé Universe Wiki
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Avesta je soubor posvátných textů zarathuštrismu sepsaných v jazyce zvaném avestánština. V širším slova smyslu zahrnuje také zahrnuje také středoperské překlady a komentáře těchto textů zvané Zend. Avesta byla sestavena až v době Sasánovské říše a nedochovala se kompletní, k dispozici je pouze zlomek, přibližně čtvrtina, jež byl uchován v komunitách Pársů. Novoperské jméno Avesta vychází ze středoperského abestág/apasták, jež snad vychází z praíránského *upa stávaka „chvála“.

Obsah

V textech Avesta a později i v Mercatorově mapě došlo k sdílení informací odrážejících poněkud zkreslenou představu o geografické poloze Meru, vzhledem k hranicím předpotopního okolí Baffinova moře. Na druhé straně chápání energie v textech starověkého Egypta a dalších zemích. Meru, včetně budov a klikaté cesty vedoucí k pyramidě, tzv. Vorukašské moře a z něj vytékající vody (), zobrazené na Mercatorově mapě představují speciální energetické centrum Hyperborea. Léčivá čistá voda (energie) řek tekoucích od základny Meru, je velmi zkreslenou zmínkou o skutečnosti, že od stěn Meru, orientovaných na hlavní pyramidy a energetická centra Země do čtyř světových stran, vycházel energetický proud, disponující čili nesoucí božské Khvarno.