Wiki:Vyloučení odpovědnosti

Z Sueneé Universe Wiki
Verze z 10. 1. 2016, 09:50, kterou vytvořil S (diskuse | příspěvky) (Zmena kategorie)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
WIKIPEDIE NEPOSKYTUJE ŽÁDNÉ ZÁRUKY SPRÁVNOSTI

Wiki Sueneé je otevřená internetová encyklopedie, tzn. seskupení dobrovolníků, kteří vytvářejí databázi lidského vědění s primárním zaměřením na exopolitiku. Její principy dovolují registrovanému uživateli s připojením k Internetu a webovým prohlížečem měnit její obsah. Proto je třeba upozornit, že nic, co zde naleznete, nemuselo být zkontrolováno a nemusí obsahovat úplné, přesné či spolehlivé informace. Tím spíše, že tato wikipedie narozdíl od velké wikipedie připouští obsah, který nemusí být korektní zhlediska mainstram paradigmat a nebo nemusí být dobře ozdrojovaný.

To neznamená, že v této wiki nemůžete najít hodnotné a přesné informace, ale je třeba si uvědomit, že tato wiki nemůže žádným způsobem ručit za přesnost informací v ní uvedených. Tyto informace mohl změnit či poškodit někdo, jehož názory se neshodují s aktuálním stavem znalostí oboru, o kterém se chcete něco dozvědět. Autoři obsahu se snaží postupovat tak, aby ve sporných příapdech poskytly informace všech od diskusních stran - jejich názory i proti názory. Je pak na čtenáři wiki, aby sám posoudil, která z myšlenek se mu jeví jako více pravděpodobná. Tímto se opět lišíme od velké Wikipedie.

Nikdo z autorů, přispěvatelů, sponzorů, správců, ani kdokoli jiný spojený s touto wiki nemůže být zodpovědný za jakékoli nepřesné či zavádějící informace uvedené na těchto stránkách či na stránkách z nich odkazovaných.

Pochopte prosím, že informace zde nabízené jsou poskytovány zdarma a neexistuje žádná smlouva mezi vámi a majiteli či uživateli těchto stránek, vlastníky serverů, na kterých běží, jednotlivými přispěvateli, správci, či jakoukoli jinou osobou spojenou s Wikipedií.

Děkujeme za váš čas strávený čtením této stránky a přejeme vám příjemné používání Sueneé Wiki.

Tento text je inspirován obdobným obsahem na velké Wikipedii.