Pyramidy: Dědictví bohů

Z Sueneé Universe Wiki
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Tvůrčí tým

 • Autor: Valery Uvarov
 • Překlad: Jana Marková, Tomáš Marek
 • Věcná korektura: Sueneé
 • Gramatická korektorka: Iva Kňaze
 • Grafika obálky: ???
 • Zpracování grafických ilustrací: ???
 • Sazba: ???
 • Písmo: ???

Vydalo Sueneé Universe, z.s. ve spolupráci s nakladatelstvím AOS Publishing, a.s.

Konvence sazby

Pro finální sazbu může být zvoleno jiné písmo. Základní formát samotný by měl být zachován.

 • Hlavní nadpis kapitoly H1
 • Podnadpisy v rámci kapitoly H2
 • Hlavní text je psán Georgia, 11, formát do bloku
 • Citace jsou zúženy o 1,25 cm zleva a zprava. Text je psán italikou. Před a za citací je odsazení.
 • Poznámky pod čarou Calibari, 10, formát do bloku
 • Hypertextové odkazy v textu nebo v poznámce pod čarou musí být vždy na jeden řádek. Nesmí se rozdělovat nebo zalamovat!. Odkaz je vždy podtržen.
 • Vytvořit na konci seznam obrázků, jejich čísla a popis a číslo stránky, na které je umístěn
 • Klíčové pojmy a názvy jsou psané italikou, nebo tučnou italikou.
 • Tam kde je třeba doplnit čísla stránek pro reference, je uvedeno XYZ. Čísla stránek je třeba dávat do textu až úplně jako poslední po vytvoření před-finální sazby textu, aby nehrozilo, že dojde přesunu cílů v rámci stránek.

Obrázky

 • Vždy umístěny na střed na plnou šířku stránky (pokud to jde)
 • Popisky pod obrázkem na střed, Georgia, 9 ve formátu: Obr. ##: Popis obrázku
 • Odkazy se píší jako (Obr. ##)

Zvážit jejich odsunutí jako vložené barevné přílohy.

Konvence korektur

 • dd.mm.yyyy - data vždy uvádět v číselném formátu
 • Neferu - neskloňovat cizí výrazy, zvláště pokud jsou odvozené z egyptského jazyka
 • Jména bohů uvádět italikou: Neferu, Re, Thovt, atp.
 • bůh, bohové - vždy malým písmem. Význam slova Bůh je v esoterickém konceptu pojmenování imaginární všudypřítomné a všeprostupující entity.
 • Pokud je to možné, tak první výskyt jména osoby uvádět celé. Následně možné zkrátit, nebo uvést jen příjmení/hlavní jméno.
 • Názvy míst a věcí udržovat podle konvence klíčových slov uvedených dále v seznamu a to vždy italikou.
 • Jména osob uvádět jednotnou formou podle seznamu Osobnosti
 • Nedělit číslice podle tisíce mezerou. Nebezpeční zlomu čísla přes řádek!
 • V textu se vyskytují hranaté závorky s čísly, které je třeba předělat na standardní poznámky pod čarou.

Faktické korektury

Klíčová slova

Osobnosti

 • Aristoteles (? - ?)
 • A??? Arzakhel (? - ?) astronom
 • Bruce C. Heezen (11.04.1924 – 21.06.1977), byl americký geolog. Pracoval s oceánografickou kartografkou Marií Tharp na Kolumbijské univerzitě, aby v padesátých letech minulého století mapoval středoatlantický hřbet.
 • Edward Emerson Barnard (16. 12. 1857 – 6. 2. 1923) americký astronom a průkopník použití fotografie při mapování oblohy, byl známý objevem Jupiterova měsíce Amalthea v roce 1892 a objevy několika komet.
 • Ernest A. T. W. Budge (27. 7. 1857 - 23. 11. 1934) byl anglický egyptolog, orientalista a filolog, který pracoval pro Britské muzeum a publikoval řadu prací o starověkém Blízkém východě. Jménem Britského muzea uskutečnil četné výlety do Egypta a Súdánu za účelem nákupu starožitností a pomohl muzeu vybudovat jeho sbírku klínového písma, rukopisů a papyrusů. Vydal mnoho knih o egyptologii a pomohl tyto poznatky přiblížit širšímu publiku. V roce 1920 byl za službu egyptologii a Britskému muzeu povýšen do šlechtického stavu.
 • Filolaos (470 – 399 př. n. l.) byl řecký antický filozof. Byl nejspíše prvním pythagorovcem, který psal pro veřejnost.
 • Giovanni Domenico Cassini (08.06.1625 – 14.09.1712) italsko-francouzský astronom, astrolog a inženýr
 • Charles Hutchins Hapgood (17.05.1904 - 21.12.1982) byl americký vysokoškolský profesor a autor, který se stal jedním z nejznámějších zastánců tvrzení o rychlém a náhlém posunu zemských pólů s katastrofickými výsledky.
 • Cheprer (variantně též Cheper nebo Cheprej, v překladu Vznikající (sám ze sebe) nebo Stávající se (určitouformou v samovývoji) je staroegyptský bůh, mytologicky identifikovaný s broukem skarabem a pokládaný za jednu z hlavních forem slunečního boha. Následně byl přiřazován také k Reovi a v synkretické podobě mohl představovat ranní slunce, zatímco Re zosobňoval polední a Atum večerní fázi jeho cesty po obloze.
 • Christian Mayer (20.08.1719 – 16.04.1783) byl česko-německý jezuita, fyzik, astronom, geodet, kartograf a meteorolog. Proslul především objevy a studiem dvojhvězd
 • Christian Pedersen Horrebow (15. 4. 1718 - 15. 9. 1776) dánský astronom, v letech 1766-1768 pozoroval neznámý objekt pojmenovaný Neith, oficiálně označovaný jako potenciální měsíc Venuše
 • James Short (21.06.1710 – 15.06.1768) byl britský matematik, optik a výrobce dalekohledů
 • Joseph - Louise Lagrange (25. 1. 1736 – 10. 4. 1813), původním jménem Giuseppe Lodovico Lagrangia, byl francouzský matematik a astronom italského původu, který významně rozvinul matematickou analýzu, teorii čísel a klasickou i nebeskou mechaniku. Zabýval se astronomií, vypočetl polohu libračních center (Lagrangeových bodů), studoval stabilitu oběžných drah Měsíce a planet Sluneční soustavy.
 • Marie Tharp (30.07.1920 - 23.08.2006) byla americká geoložka a oceánografická kartografka, která ve spolupráci s Brucem Heezenem vytvořila první vědeckou mapu dna Atlantského oceánu.
 • Nun (v překladu Nehybné vodstvo, původně Niu nebo Nu – Vodnatý) je staroegyptský bůh reprezentující v mytologii prvotní pravodstvo či praoceán (prapůvodní zdroj energie), který předchází jakoukoli formu existence a z něhož se rodí bohové včetně boha – Stvořitele, na prvotním pahorku náhle se vynořené suché země (viz benben alias pyramidion).
 • Nut, dcera Šua a Tefnuty, byla staroegyptská bohyně nebe. Bůh země Geb byl jejím bratrem a manželem, se kterým měla čtyři děti: Usira, Eset, a (staršího), Sutecha a Nebthet. Její jméno, také přepisováno jako Nuit nebo Nut, znamená doslova noc (přestože bohyně reprezentuje denní i noční oblohu).
 • Osiris, též Usir, někdy též Usirev (řecky Οσιρις – Osiris, původní podoba jména snad byla Asar, Ausar nebo Ausare, jeho překlad je nejistý) je zpravidla staroegyptský bůh se složitým teologickým vývojem. V pozdní rozvinuté podobě svého kultu je bohem plodnosti, úrody a současně bohem zemřelých – vzkříšeným vítězem nad smrtí a králem podsvětní říše, kde mohou zemřelí žít věčným životem.
 • Re (též Ra; v překladu Slunce), nejvyšší ze staroegyptských bohů. Řídil plynutí dnů, měsíců a ročních období. Někdy je také považován za stvořitele. Jeho ohnivé oko je nejen vševědoucí, ale může také vysílat různá poselství.
 • René A. Schwaller de Lubicz (30. 12. 1887 - 7. 12. 1961), byl francouzský egyptolog a mystik, který popularizoval principy posvátné geometrie ve starověkém Egyptě a odkazoval na nám neznámé technologické postupy tehdejší doby. Velmi populární je jeho kniha The Temple In Man, kde ztotožňuje architekturu a mystickou podstatu chrámu Luxor (Egypt) s lidským tělem. Velkým podporovatelem jeho myšlenek byl v současné době John Anthony West (1932 - 2018).
 • S???? N???? Pavlova (? - ?) výzkumná pracovnice z Petrohradu
 • Samuel Noah Kramer (28. 9. 1897 - 26. 11. 1990) byl jedním z předních světových asyriologů a zároveň světoznámým odborníkem na sumerskou historii a sumerský jazyk.
 • Walter Bryan Emery (2. 7.1903 – 11. 3. 1971) byl britský egyptolog. Jeho kariéra byla věnována archeologickým vykopávkám v údolí Nilu.
 • William M. Ewing (12.05.1906 - 04.05.1974) byl americký geofyzik a oceánograf, který pracoval na výzkumu seismické reflexe a lomu v oceánských pánvích a fotografování oceánského dna.
 • Yakov Yakovlevich Gakkel (18.07.1901 - 30.12.1965) byl ruský oceánograf, doktor geografických věd (1950), profesor, ředitel geografického oddělení Arktidy and Antarctic Research Institute. Jeho jménem je nazván třetí podmořský hřeben nejblíže k Atlantiku: Gakkelův hřbet.
 • Plutarchos
 • ??? Render z Kodaně (? - ?)
 • Ramesse VI.
 • Zecharia Sitchin (11.07.1920 – 09.09.2010) spisovatel. Tvrdil, že za vznikem starověké sumerské civilizace stáli Anunnaki nebo Nephilim.