Exopolitika

Z Sueneé Universe Wiki
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Exopolitika (ze starořeckého ἔξω exo „venku“ a politika) je název myšlenkové školy, která předpokládá existenci mimozemského života na Zemi. Zastánci této teorie se zasazují o prosazení této skutečnosti do globální politiky. Toto se nazývá exopolitické hnutí.

Záměr exopolitiky

Základní teze exopolitiky:

  • Různá společenství mimozemšťanů nás navštěvují již od dávné minulosti po současnost. Děje se tak skrze mimozemské lodě, prostřednictvím autonomních sond nebo interakce mezi mimozemskými technologiemi a lidským vědomím TAC/CAT.
  • Existuje mnoho důkazů a svědeckých výpovědí, které to podporují.
  • Veřejnost není o těchto skutečnostech dostatečně informována.
  • Armáda a úředníci státní správy ve většině zemí světa úmyslně tyto informace zatajují z obavy, že by jejich zveřejnění vyvolalo globální paniku a rozvrat současného fungování společnosti.

Hlavní oblastí činnosti exopolitického hnutí je sběr, zpracování a zpřístupňování informací o předpokládané mimozemské přítomnosti. Exopolitické hnutí vyvíjí soustavnou činnost pro podporu kolektivního vědomí a šíření zpráv o fenoménu ET. Vyzývá lokální vlády, aby poskytli nezbytnou součinnost a zveřejnili veškeré archivované informace o pozorování UFO jak v minulosti tak v současnosti. Cílem je změna globálního paradigmatu směrem ke společnosti, která uznává bezprostřední mimozemskou přítomnost a jedná odpovědně nejen v zájmu celého lidstva, ale též s respektem k okolnímu Vesmíru.

Na rozdíl od tradičních skupin UFO se pozornost nezaměřuje jen na pouhé získávání svědectví od důvěryhodných lidí z oblasti státní správy, letectví, astronautiky, armády a politiky, jejich vyšetřování či zkoumání samotného fenoménu ET, ale též na public relations a lobbing s využitím již dostupných informací. Exopolitika se též zabývá lidmi, politickými institucemi a procesy, které ovlivňují oficiální a veřejné mínění o propagované mimozemské přítomnosti na Zemi.

Světová Exopolitika

Exopolitické hnutí je zastoupeno ve více než 20 národních organizacích a iniciativách po celém světě. Společně tvoří volnou síť, která sdružuje podobně smýšlející lidi vyvíjející společnou zájmovou činnost dotýkající se klíčových bodů tématu. Pro jednotlivé organizace neexistuje žádná vyšší hierarchie ani společná organizační struktura. Každá národní iniciativa je naprosto autonomní a nezávislá. Proto se příslušná interpretace exopolitických tezí a orientace může u jednotlivých skupin částečně lišit.

Česká republika

V ČR se aktivně zkoumáním exopolitických témat věnuje například zpravodajský server Sueneé Universe, který pravidelně vydává zpravodajství z oblasti exopolitiky, alternativního pohledu na historii a spirituality. Jednou ročně pořádá v ČR mezinárodní konference. Redakce Sueneé Universe přeložila v roce 2019 knihu Dr. Stevena Greera, MIMOZEMŠŤANÉ do českého jazyka. Kniha se stala s nákladem 7500 ks v České republice a na Slovensku bestsellerem.

Německo

V Německu je exopolitické hnutí zastoupeno Německou iniciativou pro exopolitiku. To se považuje za občanské hnutí a nemá žádnou právní formu. Bylo založeno 1. června 2007 kvalifikovaným tlumočníkem a novinářem na volné noze Robertem Fleischerem. Fleischer stojí v čele německé organizace dodnes jako koordinátor.

Klíčovými zájmy Exopolitics Germany jsou UFO a důsledky pro politiku a společnost, které vyplývají z mimozemské přítomnosti. Hnutí také spolupracuje s tradičními skupinami UFO v Německu, jako jsou MUFON-CES nebo DEGUFO. Na rozdíl od těchto asociací pro výzkum UFO se Exopolitics Germany také opakovaně věnuje esoterickým a hraničně vědeckým tématům, jako je tzv. volná energie, parapsychologie nebo záznamy hlasů z jiných světů. Hlavním médiem společnosti Exopolitics Germany je vlastní web s nezávisle vydávaným časopisem ExoMagazine, který je vydáván online za poplatek.

USA

V roce 2004 založil Dr. Michael E. Salla první web exopolitiky exopolitics.org. V roce 2005 pak Institut exopolitiky a v roce 2006 časopis Exopolitics Journal. Na tomto základě vznikly v dalších zemích odnože po celém světě, které tak dnes tvoří globální síť exopolitiky.

Dr. Michael E. Salla byl jedním z prvních, kdo přišel s termínem exopolitika.

Ostatní

Nemalý zájem je též věnován exopolitice na Slovensku, v Polsku, Rakousku, Švýcarsku, Francii, Itálii, Španělsku, Jižní Americe, Rusku a mnoho dalších zemích...

Zajímavosti

Doporučená literatura

Externí odkazy

Reference