Above Top Secret

Z Sueneé Universe Wiki
Verze z 30. 7. 2022, 11:33, kterou vytvořil Aton (diskuse | příspěvky)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Bezpečnostní prověrky souhrnně označované jako Nad úrovní přísně tajné nebo Nad přísně tajné.

V rámci amerických tajných služeb do této zvláštní kategorie spadají všechny úrovně utajení vyšší než Top Secret.

Příkladem jsou úrovně Need to Know a SCI.